Direct service

Belastingen

Torenbeek Administraties verzorgt ook de volgende zaken:
 • aangifte inkomstenbelasting / winstbelasting 
 • aangifte omzetbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting (i.g.v. Besloten Vennootschap)
 • aangifte dividendbelasting
 • rapportering aan cliënt met betrekking tot te verwachten aanslagen en toelichting op inkomen en vermogenspositie
 • controle op juistheid ontvangen aanslagen en registratie
  normale bezwaarprocedures
 • beoordeling voorlopige aanslagen en eventueel verzoeken tot ambtshalve vermindering en uitstel van betaling
 • advisering op fiscaal en financieel gebied

 • home | belastingen Lees verder