Direct service

Jaarrekening

Torenbeek Administraties verzorgt complete jaarrekeningen voor bedrijven die niet onder de verplichte accountantscontrole vallen. Reguliere accountantskantoren zijn duurder en minder efficient wat betreft het opstellen van jaarrekeningen. Dus als er hiertoe geen verplichting is, dan kan Torenbeek Administraties deze voor u verzorgen tegen een aantrekkelijk tarief.

Als uw bedrijf een rechtspersoon is ( bijvoorbeeld een  BV), en voor twee opeenvolgende boekjaren onder 2 van de 3 onderstaande criteria blijft, dan is voor uw bedrijf de accountantscontrole niet verplicht.


Criteria:

  • 50 of meer werknemers
  • € 12 miljoen of meer omzet
  • € 6 miljoen of meer balanstotaal 
  • (cijfers 1 januari 2016)


    home | jaarrekening Lees verder